Chân bếp Âu

Châu bếp Âu là thiết bị chuyên dụng giúp gia tăng chiều cao cho bếp để phù hợp với tầm đứng của người đầu bếp để thuận hơn trong quá trình đun nấu.

Danh mục: