Bàn inox có 1 giá phẳng dưới và thành sau

Bàn inox có 1 giá phẳng dưới và thành sau với cấu tạo gồm 2 tầng phẳng cùng thành sau, giúp người đầu bếp sơ chế và sắp xếp các dụng cụ gọn gàng.

Danh mục: