Bàn trung gian

Bàn trung gian cho khả năng xếp đặt các hũ gia vị, nguyên liệu để phục vụ cho quá trình nấu nướng giúp thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người đầu bếp

Danh mục: