Tủ nấu cơm niêu

Tủ nấu cơm niêu là một loại tủ nấu cơm có thiết kế đặc biệt để nấu và giữ ấm cơm trong các niêu đất, tiết kiệm thời gian và công sức so với cách nấu cơm niêu truyền thống.