Tủ cơm gas 8 khay

Tủ cơm gas 8 khay là dòng thiết bị nấu cơm chuyên nghiệp sử dụng hơi nước làm chín cơm, nấu được khổi lượng vừa, đáp ứng phục vụ cùng một lúc với số lượng người đông.