Tủ cơm gas 24 khay

Tủ cơm gas 24 khay là một thiết bị nấu cơm dòng công nghiệp có thể nấu 84-108kg gạo/mẻ, lượng gas tiêu thụ 1,6-2,0kg/h, tiết kiệm chi phí hiệu quả.