Tủ cơm gas 10 khay

Tủ cơm gas 10 khay sử dụng van gas thấp áp để hoạt động, lượng gas tiêu thụ thấp, hệ thống đánh lửa mồi magneto ổn định, phù hợp với môi trường Việt Nam.