Chậu rửa inox đôi có thành sau

Chậu rửa inox đôi có thành sau la thiết bị chuyên dụng được dùng trong khu sơ chế, khu rửa của bếp nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, bệnh viện, trường học,…